pattern
pattern
Mrnjauu

Mrnjauu
DARKOV I ANDREJEV KUP·2023/24

FG
Prosečno
FGA 69.7
FGM 16.3
Ukupno
FGA 209
FGM 49
23.44%
2P
Prosečno
2PTA 43.7
2PTM 14.3
Ukupno
2PTA 131
2PTM 43
32.82%
3P
Prosečno
3PTA 26.0
3PTM 2.0
Ukupno
3PTA 78
3PTM 6
7.69%
FT
Prosečno
1PTA 3.3
1PTM 1.3
Ukupno
1PTA 10
1PTM 4
40.00%
REB O/D
Prosečno
ORB 17.7
DRB 25.3
Ukupno
ORB 53
DRB 76
43.0 129
AST
Prosečno 8.0
Ukupno 24
TO
Prosečno 20.0
Ukupno 60
STL
Prosečno 9.0
Ukupno 27
BLK
Prosečno 1.0
Ukupno 3
PTS
Prosečno 36.0
Ukupno 108