pattern
pattern
Olimpik

Olimpik
DARKOV I ANDREJEV KUP·2023/24

FG
Prosečno
FGA 74.7
FGM 30.0
Ukupno
FGA 224
FGM 90
40.18%
2P
Prosečno
2PTA 50.7
2PTM 24.0
Ukupno
2PTA 152
2PTM 72
47.37%
3P
Prosečno
3PTA 24.0
3PTM 6.0
Ukupno
3PTA 72
3PTM 18
25.00%
FT
Prosečno
1PTA 16.3
1PTM 10.3
Ukupno
1PTA 49
1PTM 31
63.27%
REB O/D
Prosečno
ORB 17.3
DRB 30.7
Ukupno
ORB 52
DRB 92
48.0 144
AST
Prosečno 15.7
Ukupno 47
TO
Prosečno 12.3
Ukupno 37
STL
Prosečno 7.7
Ukupno 23
BLK
Prosečno 2.7
Ukupno 8
PTS
Prosečno 76.3
Ukupno 229