pattern
pattern
The Ravens

The Ravens
DARKOV I ANDREJEV KUP·2023/24

FG
Prosečno
FGA 64.3
FGM 22.3
Ukupno
FGA 193
FGM 67
34.72%
2P
Prosečno
2PTA 28.7
2PTM 11.7
Ukupno
2PTA 86
2PTM 35
40.70%
3P
Prosečno
3PTA 35.7
3PTM 10.7
Ukupno
3PTA 107
3PTM 32
29.91%
FT
Prosečno
1PTA 14.7
1PTM 8.3
Ukupno
1PTA 44
1PTM 25
56.82%
REB O/D
Prosečno
ORB 11.0
DRB 26.3
Ukupno
ORB 33
DRB 79
37.3 112
AST
Prosečno 16.7
Ukupno 50
TO
Prosečno 13.0
Ukupno 39
STL
Prosečno 7.7
Ukupno 23
BLK
Prosečno 1.7
Ukupno 5
PTS
Prosečno 63.7
Ukupno 191