pattern
pattern
Waystar

Waystar
DARKOV I ANDREJEV KUP·2023/24

FG
Prosečno
FGA 68.0
FGM 30.3
Ukupno
FGA 204
FGM 91
44.61%
2P
Prosečno
2PTA 29.3
2PTM 16.3
Ukupno
2PTA 88
2PTM 49
55.68%
3P
Prosečno
3PTA 38.7
3PTM 14.0
Ukupno
3PTA 116
3PTM 42
36.21%
FT
Prosečno
1PTA 12.3
1PTM 8.3
Ukupno
1PTA 37
1PTM 25
67.57%
REB O/D
Prosečno
ORB 11.7
DRB 32.0
Ukupno
ORB 35
DRB 96
43.7 131
AST
Prosečno 14.3
Ukupno 43
TO
Prosečno 15.0
Ukupno 45
STL
Prosečno 7.0
Ukupno 21
BLK
Prosečno 1.0
Ukupno 3
PTS
Prosečno 83.0
Ukupno 249