pattern
pattern
KK Sitel

KK Sitel
NORTH LIGA·2023/24

FG
Prosečno
FGA 56.9
FGM 22.5
Ukupno
FGA 1081
FGM 427
39.50%
2P
Prosečno
2PTA 36.2
2PTM 17.3
Ukupno
2PTA 688
2PTM 329
47.82%
3P
Prosečno
3PTA 20.7
3PTM 5.2
Ukupno
3PTA 393
3PTM 98
24.94%
FT
Prosečno
1PTA 14.1
1PTM 7.4
Ukupno
1PTA 267
1PTM 141
52.81%
REB O/D
Prosečno
ORB 10.8
DRB 22.8
Ukupno
ORB 206
DRB 433
33.6 639
AST
Prosečno 9.9
Ukupno 188
TO
Prosečno 8.9
Ukupno 169
STL
Prosečno 6.9
Ukupno 131
BLK
Prosečno 2.3
Ukupno 44
PTS
Prosečno 59.6
Ukupno 1133