pattern
Supersmederevac
pattern
Supersmederevac

Supersmederevac
PRO LIGA·2023/24

FG
Prosečno
FGA 64.8
FGM 25.8
Ukupno
FGA 1619
FGM 646
39.90%
2P
Prosečno
2PTA 35.9
2PTM 18.2
Ukupno
2PTA 897
2PTM 455
50.72%
3P
Prosečno
3PTA 28.9
3PTM 7.6
Ukupno
3PTA 722
3PTM 191
26.45%
FT
Prosečno
1PTA 15.1
1PTM 8.3
Ukupno
1PTA 377
1PTM 208
55.17%
REB O/D
Prosečno
ORB 10.3
DRB 26.9
Ukupno
ORB 257
DRB 672
37.2 929
AST
Prosečno 12.7
Ukupno 317
TO
Prosečno 9.1
Ukupno 228
STL
Prosečno 6.0
Ukupno 150
BLK
Prosečno 1.2
Ukupno 31
PTS
Prosečno 67.6
Ukupno 1691
Fotografija ekipe Supersmederevac