pattern
pattern
Petrović Lazar

Petrović Lazar
WEST LIGA·2023/24

EFF
Prosečno 0.0
Ukupno 0
FG
Prosečno
FGA 0.0
FGM 0.0
Ukupno
FGA 0
FGM 0
0%
2P
Prosečno
2PTA 0.0
2PTM 0.0
Ukupno
2PTA 0
2PTM 0
0%
3P
Prosečno
3PTA 0.0
3PTM 0.0
Ukupno
3PTA 0
3PTM 0
0%
FT
Prosečno
FTA 0.0
FTM 0.0
Ukupno
FTA 0
FTM 0
0%
REB O/D
Prosečno
ORB 0.0
DRB 0.0
Ukupno
ORB 0
DRB 0
0 0
AST
Prosečno 0.0
Ukupno 0
TO
Prosečno 0.0
Ukupno 0
STL
Prosečno 0.0
Ukupno 0
BLK
Prosečno 0.0
Ukupno 0
PTS
Prosečno 0.0
Ukupno 0