pattern
pattern
Markovic Nikola

Markovic Nikola
WEST LIGA·2023/24

EFF
Prosečno 1.3
Ukupno 4
FG
Prosečno
FGA 1.3
FGM 0.0
Ukupno
FGA 4
FGM 0
0.0%
2P
Prosečno
2PTA 0.0
2PTM 0.0
Ukupno
2PTA 0
2PTM 0
0%
3P
Prosečno
3PTA 1.3
3PTM 0.0
Ukupno
3PTA 4
3PTM 0
0.0%
FT
Prosečno
FTA 0.0
FTM 0.0
Ukupno
FTA 0
FTM 0
0%
REB O/D
Prosečno
ORB 0.0
DRB 2.3
Ukupno
ORB 0
DRB 7
2.3 7
AST
Prosečno 0.3
Ukupno 1
TO
Prosečno 0.0
Ukupno 0
STL
Prosečno 0.0
Ukupno 0
BLK
Prosečno 0.0
Ukupno 0
PTS
Prosečno 0.0
Ukupno 0