pattern
pattern
Manirakiza Roy

Manirakiza Roy
WEST LIGA·2023/24

EFF
Prosečno 18.0
Ukupno 90
FG
Prosečno
FGA 13.8
FGM 6.8
Ukupno
FGA 69
FGM 34
49.3%
2P
Prosečno
2PTA 9.2
2PTM 5.2
Ukupno
2PTA 46
2PTM 26
56.5%
3P
Prosečno
3PTA 4.6
3PTM 1.6
Ukupno
3PTA 23
3PTM 8
34.8%
FT
Prosečno
FTA 4.2
FTM 2.4
Ukupno
FTA 21
FTM 12
57.1%
REB O/D
Prosečno
ORB 2.8
DRB 4.0
Ukupno
ORB 14
DRB 20
6.8 34
AST
Prosečno 0.8
Ukupno 4
TO
Prosečno 2.2
Ukupno 11
STL
Prosečno 3.0
Ukupno 15
BLK
Prosečno 0.8
Ukupno 4
PTS
Prosečno 17.6
Ukupno 88