pattern
pattern
KOKOS ROLNICE

KOKOS ROLNICE
PREMIUM LIGA·2023/24

FG
Prosečno
FGA 61.8
FGM 32.5
Ukupno
FGA 1544
FGM 812
52.59%
2P
Prosečno
2PTA 35.4
2PTM 23.2
Ukupno
2PTA 885
2PTM 580
65.54%
3P
Prosečno
3PTA 26.4
3PTM 9.3
Ukupno
3PTA 659
3PTM 232
35.20%
FT
Prosečno
1PTA 18.5
1PTM 12.7
Ukupno
1PTA 463
1PTM 317
68.47%
REB O/D
Prosečno
ORB 7.1
DRB 21.1
Ukupno
ORB 177
DRB 528
28.2 705
AST
Prosečno 12.3
Ukupno 308
TO
Prosečno 6.5
Ukupno 162
STL
Prosečno 8.1
Ukupno 203
BLK
Prosečno 2.0
Ukupno 51
PTS
Prosečno 86.9
Ukupno 2172