pattern
pattern
Rašula Stefan

Rašula Stefan
WEST LIGA·2023/24

6x MVP utakmice

★★ 1x MVP kola ★★

EFF
Prosečno 12.3
Ukupno 296
FG
Prosečno
FGA 13.3
FGM 5.3
Ukupno
FGA 318
FGM 127
39.9%
2P
Prosečno
2PTA 3.5
2PTM 2.0
Ukupno
2PTA 83
2PTM 47
56.6%
3P
Prosečno
3PTA 9.8
3PTM 3.3
Ukupno
3PTA 235
3PTM 80
34.0%
FT
Prosečno
1PTA 1.8
1PTM 1.1
Ukupno
1PTA 43
1PTM 27
62.8%
REB O/D
Prosečno
ORB 0.6
DRB 4.4
Ukupno
ORB 14
DRB 106
5.0 120
AST
Prosečno 2.7
Ukupno 64
TO
Prosečno 2.4
Ukupno 57
STL
Prosečno 0.5
Ukupno 11
BLK
Prosečno 0.2
Ukupno 4
PTS
Prosečno 15.0
Ukupno 361